Menu

Jiřina Hartingerová, a.m. - Slunečnice

Jiřina Hartingerová, a.m.

Technikou akvarelu a kvaše zachycuje v dynamické stylizované a zjednodušené podobě nálady krajiny v proměně času a světla s důrazem na základní linie. Stejně přistupuje i k bohatě aranžovaným květinovým zátiším často nesvázaným do klasické kytice ve váze a tím nechává vyniknout charakteru květů ve volném prostoru.

Technikou oleje malířka Jiřina Hartingerová postupně přestává zachycovat realitu krajiny, hmotu přetváří na plátně v pocit, barevnou náladu a krásu okamžiku.